Масово, хората смятат, че щом имат сключена застраховка Автокаско застрахователят е длъжен да им изплаща обезщетение за всички възникнали щети. Това, обаче не е точно така и застрахователя има право да откаже да изплати сумата или да направи частично плащане.

Ето и 3 от най-разпространените случаи, когато това е възможно!

Неспазване на срока за уведомление
При различните компании, срокът за уведомление при настъпване на щети е различен. Най-често той варира между 3 и 7 дни, като изключим случаите на кражба и пожар, когато трябва да информираш застрахователя веднага! Какъв е твоят срок за уведомление можеш да видиш в общите условия към застраховката си Автокаско. Неспазването му в действителност може да доведе до отказ за изплащане на обезщетението, затова те съветваме да се запознаеш с него и да го имаш предвид.

Документите на автомобила не трябва да се държат в него
Много шофьори държат малкия или големия, а понякога и двата талона на колата си вътре в нея. Това може да е много удобно, но за съжаление при кражба колата ви ще изчезне заедно с документите. Последните, пък са задължителни за изплащане на застраховка в случай на кражба и липсата им почти сигурно ще доведе до отказ за изплащане на обезщетение!

Пропускане на оглед при отстранени щети по автомобила
При сключването на застраховка Автокаско, минаването на оглед на автомобила е задължително. При него, колата се заснема и се съставя протокол, в който се описват повреди ако има такива. Застрахователите не са длъжни да изплащат обезщетения за повреди, описани в протокола за оглед. Затова, след всяка отстранена щета трябва отново да посетите застрахователя за нов оглед и съответно съставянето на нов протокол, в който отстраняването да бъде отразено.

error: Content is protected !!