Попадането в ПТП с материални щети е изключително неприятно, но може да се случи на всеки от нас. Първото и най-важно нещо, което трябва да направите ако се окажете в такава ситуация е да запазите спокойствие!

Второто, разбира се, е попълване на двустранен протокол и обаждане на 112, за да поискате входящ номер за завеждане на протокола. Документите, които ще Ви бъдат необходими са:
– Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност;
– Шофьорска книжка;
– Талон на автомобила;

Преди да подпишете протокола, обърнете внимание дали данните, попълнени в него, от другия водач са точни. Оригиналът на протокола остава при водачът, който няма вина за произшествието. В 7-дневен срок от настъпването на ПТП-то имате право да заведете щети, в застрахователната компания, в която виновния водач е сключил своята застраховка „Гражданска отговорност“.

error: Content is protected !!