Много често, когато сключваш застраховка Имущество в полицата си включваш кражба. И това е чудесно, защото смяташ че ако те оберат си защитен. Реално нещата не седят точно така,...
Селскостопанската дейност е свързана с различни, непредвидими рискове. Последните са породени, най-често от природни бедствия и климатични аномалии, които са извън волята на човека. Поради тези причини, една голяма...
Установите ли, че автомобила ви липсва не бързайте да изпадате в паника. Вместо това, първо се обадете на Паркинги и гаражи и проверете дали не е вдигнат, поради неправилно...