Застраховка Домашни Животни, Птици, Риби и Кошери с пчели

Застраховка „Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели“ осигурява защита при на смърт или унищожаване на изброените, вследствие на: злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост на домашни животни и птици, собственост на застрахования.

Застраховка „Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели” покрива загуби на собствени, наети или предоставени за отглеждане домашни животни, птици, риби и кошери с пчели. Застраховката важи само за територията на Република България.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от кандидата за застраховане, по образец на застрахователната компания към която иска да бъде застрахован. Следват преглед и оценка от лицензиран ветеринарен лекар за съответния район и представител на съответната застрахователна комания, маркиране на животните и представяне на документ за собственост.

Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема застрахователната компания при настъпване на застрахователно събитие и се определя от тебв границите на установени компанията лимити. При определяне на застрахователната сума задължително се вземат предвид индивидуалните качества на животните и птиците като порода, възраст, продуктивност, район, условия на отглеждане и пазарните цени и други.

Застрахователната премия се определя от избраната застрахователна компания и е в зависимост от вида на застрахованите животни, птици, риби и кошери с пчели, размера на застрахователната сума и клаузите на рисковото покритие.Застрахователната премия се заплаща еднократно, в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане.

Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година.В случай, че искаш този срок може да бъде и по-кратък.

error: Content is protected !!