Застраховка Заболяване

Застраховка „Заболяване“ предпазва животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи на в България.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Тя може да бъде сключена както индивидуално, така и семейно. Подходяща е за работници, студенти, спортисти и ученици. Застраховка „Заболяване“ покрива действа на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования, които в срок от 1 (една) година от настъпването им са причинили телесни увреждания с временна / трайна загуба на трудоспособност или смърт.

Често задавани въпроси

При настъпване на застрахователно събитие, в рамките на покрития риск, компанията изплаща на застрахования или на посочено от него, ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Цената на застраховката се определя от избран лимит на отговорност на застрахователната компания и от рисковете, които желаеш да бъдат покрити.

Застраховката се сключва за срок от 1 (една) година, освен ако не е договорено друго.

error: Content is protected !!