Застраховка за мобилни телефони

Застраховката на техниката на практика покрива почти всичко, което не е покрито по производствената гаранция и не е умишлено причинено от страна на застрахованото лице /напр. не покрива щети в следствие на земетресение/.Застраховката може да се сключи по отношение на всички новозакупени компютри, таблети или смартфони, като основните рискове, които покрива са:

Покритието по застраховката се предоставя за срок от 1 или 2 години, считано от датата на закупуване на устройството.

  • Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
  • Измокряне
  • Неволно изпускане / счупване
  • Кражба с взлом и други

Застраховката може да бъде сключена до  7 дни от датата на
закупуване /или 5 работни дни/.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ: Република България

Стационарни и преносими мобилни компютри, таблети, нетбук и друго електронно оборудване на стойност минимум BGN 200.
САМОУЧАСТИЕ: За всички рискове – 25% в размера на всяка щета, минимум 100 лева

Плащане : само еднократно

Самоучастие:  5% в размера на всяка щета, минимум 100 лева.

Също така бих искал да обсъдим дали можем да направим така ,че да ги смята автоматично ,защото е доста просто .

Начин на смятане : Телефон струващ 1000 лв :

1000 лв х 6.5 % =65 лв +2% данък  = 66.3

Ако телефона е Iphone или самсунг е по 10% ( 1000 х 10% = 100лв +2% = 102 лв).

При лаптопи и друга техника освен мобилни телефони процента е  3,00%

Сигурен съм ,че за Васко ще е детска игра , но го обсъдете като пари и имаме ли време сега или по-натам да бъде .