Застраховка Злополука

Застраховка „Злополука“ предоставя защита срещу събития вследствие на злополука свързана с живота и здравето Ви.

При настъпване на събитие се изплаща на застрахования или негови представители сума спрямо това което е уговорена в застраховката. Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

При настъпване на застрахователно събитие, в рамките на покрития риск, компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Покритията в различните застрахователни компании са различни, но най-общо те могат да бъдат разделени на две групи – Основни рискове (смърт и трайна неработоспособност от битова злополука; смърт и неработоспособност от трудова злополука;) и Допълнителни рискове (временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука; временна неработоспособност вследствие на общо заболяване; дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване; дневни пари за болничен престой вследствие на трудова или битова злополука; медицински разходи вследствие на общо заболяване; медицински разходи вследствие на трудова или битова злополука; трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване).

error: Content is protected !!