Медицинска Застраховка за Пътуване в Чужбина

„Медицинска застраховка за пътуване в чужбина“ е популярна застраховка, сключваща се често при пътуване в чужбина.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Тя е предназначена да обезпечи плащанията, които бихте направили при евентуална злополука по време на пребиваването ви в чужбина, по работа или с цел почивка. Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. „Медицинска застраховка за пътуване в чужбина“ покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, амбулаторно лечение, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация. Може да я сключите за период от 1 до 365 дни.

Често задавани въпроси

При избор на застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“ е важно да се провери асистиращата компания, с която съответния застраховател осигурява услугата си в чужбина. В частност какви точно покрития включва застраховката, как се осъществява разплащането в случай на ползване на застраховката – директно плащане от страна на застрахователя или на принципа на възстановяване на разходи.

Продуктът се предлага и като групова застраховка. В този случай, всички застраховани лица се попълват в една застрахователна полица. Затова е необходимо да предоставиш точни данни (три имена, ЕГН, адрес и други)на всички застраховани лица, които искаш да се включиш в застраховката.

Факторите, влияещи на цената, на тази застраховка са: броят на застраховани лица и тяхната възраст, целта и дестинацията на пътуването, дните на пребиваване, лимитът на отговорност на застрахователя.

error: Content is protected !!