Медицинска Застраховка за Чужденци

„Медицинска застраховка за чужденци“, пребиваващи в България е предназначена за хора с чуждо гражданство пребиваващи краткосрочно или преминаващи транзитно през страната.

Тя покрива евентуални злополуки, които могат да настъпят докато те са на нейна територия. „Медицинска застраховка за чужденци“ покрива разходи за лечение и болничен престой. А, също и тези за спешна дентална помощ, като в обсега и влизат само възникналите внезапно такива.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Често задавани въпроси

Медициска застраховка за чужденци е валидна на територията на Република България.

Застраховката се сключва за застрахователна сума, която е нормативно определена съгласно Наредбата. Застрахователната сума представлява горната граница на отговорността на Застрахователя.Покритите рискове по застраховката са: медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване; спешна дентална помощсмърт вследствие злополука за лица над 14 години;

Тя е задължителна за чужденци, които при влизане или транзитно преминаване през територията на страната, нямат валидна за страната здравна осигуровка или медицинска застраховка. По тази застраховка Застрахователят се задължава да поеме разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в страната или преминават транзитно през нея, в резултат на настъпване на застрахователни събития. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща действително извършените медицински разходи до размера на договорения лимит в полицата.

error: Content is protected !!