Пакетна здравна застраховка при болничен престой

Тази застраховка  гарантира финансова подкрепа при събития свързани с личното здраве, които налагат престой в болнично заведение. Застраховката е с валидност на територията на целия свят и осигурява фиксирана сума при настъпване на неблагоприятно събитие, предизвикано от внезапно заболяване или злополука, при раждане или хирургическа интервенция, независимо от реално направените разходи.

image
5000 +
Създадени полици
image
12 +
Застрахователни компании
image
920 К
Доволни клиенти

Пакет I

включва:

  • Изплащане на фиксирана сума при болничен престой в резултат на:
  • заболяване – 35 BGN/EUR на ден
  • злополука – 70 BGN/EUR на ден
  • раждане – 35 BGN/EUR на ден, но общо не по-малко от 210 BGN/ EUR за целия период
  • Изплащане на фиксирана сума при фрактури на кости:
  • 250, 500 или 750 BGN/EUR в зависимост от вида и тежестта на фрактурата

Пакет 2

включва:

  • Изплащане на фиксирана сума при извършване на операция:
  • Категория 1 – 750 BGN/ EUR
  • Категория 2 – 1 250 BGN/ EUR
  • Категория 3 – 2 000 BGN/ EUR
error: Content is protected !!