“Гражданска отговорност“ на лицата, ползващи огнестрелно оръжие

Предмет по тази застраховка е гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Общи условия

С тази тарифа се застраховат:

  • юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност ;
  • служители на юридически лица, които използват оръжие за охрана и физически лица, които използват оръжие за самоотбрана;
error: Content is protected !!