Застраховка на велосипеди, триколки и тротинетки

„Моите вещи“ е иновативен застрахователен продукт, който ти позволява да застраховаш своите лични вещи, използвани във всекидневието – велосипеди, триколки и/или тротинетки
(включително и електрически), за които притежаваш документ за придобиване и са изминали не повече 7 години от датата на закупуване в ново състояние. Застраховката покрива пълна загуба или частична вреда на застрахованите велосипеди, триколки и/или тротинетки на територията на Република България, причинени от рискове като удар от пътно превозно средство, кражба чрез взлом, пожар и други.

pdfИзтегли Договор за възлагане

Покрити рискове:

  • Удар от пътно превозно средство
  • Буря и природни бедствия
  • Кражба чрез взлом
  • Грабеж
  • Пътно транспортно произшествие
  • Удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него
  • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
  • Пожар, мълния, експлозия, имплозия
error: Content is protected !!