Лечение без граници

Доброволна застраховка, предназначена за физически и юридически лица. Застраховката осигурява лекарско мнение и лечение в чужбина при диагностициране на злокачествено новообразувание или описаните в документа медицински процедури.

Общи условия

Покрити заболявания и медицински процедури:
 • Лечение на рак
 • Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация);
 • Смяна и реконструкция на сърдечна клапа;
 • Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък;
 • Трансплантация на органи от живи донори;
 • Трансплантация на костен мозък.
Покрити услуги преди получаване на лечение в чужбина:
 • Услуга за второ лекарско мнение
Покрити медицински разходи по време на лечение в чужбина:
 • Разходи за настаняване по време на болничния престой;
 • Медицински разходи:
 • Разходи за медикаменти;
 • Услуги предоставени на жив донор
Покрити немедицински разходи по време на лечение в чужбина:
 • Пътни разходи;
 • Разходи за настаняване извън Република България на Застрахования и един придружител (или двама придружители, когато Застрахованото лице е непълнолетно)
 • Дневно обезщетение за хоспитализация.
 • Разходи за репатриране;
Покрити медицински разходи след лечение в чужбина:
 • Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина
 • Последващи грижи след завръщане от лечение в чужбина