image

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България.

Национален телефонен номер
0700 16 406

image

Първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.

Телефон при застрахователно събитие: 0800 13 014

image

Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама Груп. На българския пазар компанията присъства от 2008 г. като придобива двете застрахователни дружества „ДСК Гаранция“ и става техен едноличен собственик.

Телефон при застрахователно събитие: 0700 123 32

image

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.
Телефон при застрахователно събитие: 0800 13 014

image

Булстрад е търговска марка с 50 годишна история, наложила се като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар.

Телефон при застрахователно събитие: 0800 11 111

image

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД са част от международната група УНИКА Иншурънс Груп. Групата УНИКА е носител на над двувековна застрахователна традиция и днес обслужва повече от 10 милиона клиенти в 19 европейски страни.

image

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане и Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания.
24-часов Асистанс център:
02/ 92 67 222

image

През последните няколко години ЗК „Лев Инс“ АД е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България.

Денонощен каско асистанс
0800 15 333

image

ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ние достигаме до вас на територията на цялата страна.

Телефон при застрахователно събитие: 0700 16 166

image

Ориентирани към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие.

МОБИЛНА ГРУПА/ Call center
0800 16 668

image

Със своята интернационална мрежа и световен капацитет Алианц Глобъл Асистанс е в състояние да предложи един широк спектър от услуги за както за физически, така и за юридически лица.

Телефон при застрахователно събитие: +359 2 980 00 29

image

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.
Национален телефонен номер
0700 17 241

image

RT Tax е водещата компания за възстановяване на данъци в България. Създадена през 2000г., за изключително кратко време RT Tax успява да създаде мрежа от над 400 партньора в цял свят. Екипът от висококвалифицирани специалисти, работи съвместно с чуждестранни данъчни администрации повече от 18 години и може да гарантира бързо и надеждно връщане на надвнесени данъци от 11 страни.

image

Грижа за клиентите - ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти.

МОБИЛНА ГРУПА/ Call center
+359 88 792 24 44

image

България Иншурънс е един от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, както и специализирани програми за подпомагане на служители, в партньорство с ICAS International.

Национален телефонен номер
+359 700 13 555

image

Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики Телефон : 0700 12 077

Нашите експерти винаги са готови да работят с вас.

Изпратете запитване

    error: Content is protected !!