Застраховка Гражданска Отговорност на МПС

Поради тази причина, застраховката Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства, когато последните не са спрени от движение.

Целта на този вид застраховка е да покрие настъпилите, при инцидент имуществени и неимуществени вреди от страна на застрахования към трети лица. Срокът на сключената застраховка Гражданска отговорност е със срок от 1 (една) календарна година.

Често задавани въпроси

Всеки регистриран автомобил в България трябва да притежава такава застраховка независимо дали е в движение или не. Тази застраховка служи за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди на трети страни, при ПТП виновно причинено от водача, притежател на застрахованото МПС. Самият водач не ползва обезщетение по тази застраховка.

1. В Република България застраховката Гражданска Отговорност покрива щети в размер на:- За всяко събитие за едно пострадало лице до 2 000 000лв.;- За всяко събитие при две и повече пострадали лица общо до 10 000 000лв.;- За имуществени вреди до 2 000 000лв. на всяко застрахователно събитие.;2. Ако събитието е настъпило на територията на държава членка на ЕС, лимитите на отговорност се определят от законодателството на въпросната държава или съгласно закона на държавата, където се намира това превозно средство, ако последното е с по-висока стойност.

Методите за определяне на цените на застраховката са сложни и за тази цел, всяка застрахователна компания използва собствени статистически данни и анализи. Все пак, повечето от ценообразуващите променливи са общи за различните компании: населено място, вид на МПС, възраст на шофьора, кубатура, стаж на шофьора, възраст на автомобила. Компаниите, също така използват и определен набор от данни, с помощта на които завишават или намаляват цената. Такива, например са: дали собственикът е физическо или юридическо лице, предназначение на автомобила, има ли водачът виновно причинени ПТП, еднократно ли ще се плаща премията или на части (разсрочено плащане), по банков път или в кеш ще се извърши плащането, има ли застрахованият други видове застраховки в дадената застрахователна компания.

error: Content is protected !!