image

Груповата застраховка „Коронавирус (COVID-19)” е предназначена за работодатели, които искат да защият своите служители.

image

Застраховка "Злополука" предоставя защита срещу събития вследствие на злополука свързана с живота и здравето Ви.

image

Използването на моторни превозни средства крие своите рискове.

image

Застраховка "Автокаско" е предназначена за сухопътни моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета.

image

Планинската застраховка ти позволява да се наслаждаваш на любимите си занимания в планината, спокойно! Можеш да разчиташ на нея при спортна или туристическа дейност, както и ако решиш да упражняваш екстремни хобита в планината.

image

Застраховка "Практикуване на екстремни спортове" е вид застраховка злополука. Тя, обаче е специално предназначена за хора, практикуващи екстремни спортове, като каране на ски, сноуборд и други.

image

Застраховка "Отмяна на пътуване" е предназначена за хора, които са закупили организирана почивка от туроператор или са организирали такава самостоятелно и са извършили предварително плащане за нея.

image

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

image

"Медицинска застраховка за пътуване в чужбина" е популярна застраховка, сключваща се често при пътуване в чужбина.

image

Застраховка "Имущество" е продукт обезпечаващ загубите Ви от евентуални неблагоприятни събития върху Вашия имот.

image

Застраховка "Заболяване" предпазва животът и здравето на български и чуждестранни граждани, пребиваващи на в България.

image

Застраховка "Живот" е начин за гарантиране на финансова стабилност и сигурност на Вашето семейство.

image

Застраховка "Обща гражданска отговорност" е предназначена за покритие на вреди от застраховането лице (юридическо или физическо) към трети лица било то имуществени или неимуществени при или по повод осъществяване на стопанската му дейност.

image

Застраховането на риска от сривове или пробиви, включително злонамерени, в IT системите или загуба на данни, е от изключително важно значение за безпроблемното функциониране на дадена компания.

image

Застраховка "Земеделски култури" е предназначена за реколтата, добива или продукцията от житни, варивни, окопни култури, трайни насаждения, едногодишни и многогодишни треви, зеленчуци, цветя и други.

image

Застраховка "Разни финансови загуби" покрива разни финансови загуби вследствие на неизпълнение на различни договори с финансов елемент.

image

Иновативен застрахователен продукт, който ти позволява да застраховаш своите лични вещи, използвани във всекидневието - велосипеди, триколки и/или тротинетки (включително и електрически), за които притежаваш документ за придобиване и са изминали не повече 7 години

image

Застраховка "Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели" осигурява защита при на смърт или унищожаване на изброените, вследствие на: злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост на домашни животни и птици, собственост на застрахования.

image

Застраховка "Професионални отговорности" е задължителна за част от професиите в България и гарантира обезпечаване на клиентите вследствие на неправилни професионални действия от застрахования.

image

"Медицинска застраховка за чужденци", пребиваващи в България е предназначена за хора с чуждо гражданство пребиваващи краткосрочно или преминаващи транзитно през страната.

image

Застраховка "Товари по време на превоз" е продукт насочен изцяло към сигурността на товарите по време на тяхното транспортиране.

Нашите експерти винаги са готови да работят с Вас.

Изпратете запитване

    error: Content is protected !!