Злополука на учащи

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Териториална валидност

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

В повечето застрахователни компании има три нива на покритие – основно, разширено и пълно ниво.

image
5000 +
Създадени полици
image
12 +
Създадени полици
image
920 К
Доволни клиенти

Покрити рискове

В зависимост от нивото на покритие, застрахователните компании носят отговорност за следните рискове:

Смърт вследствие злополука;
Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
Медицински разноски вследствие злополука;
Гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение;
Временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
Медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни;

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

 
error: Content is protected !!