Кибер застраховка

Кибер застраховка е предназначена за компании, работещи в сферата на:

 • Банково дело;
 • Болнично лечение , здравеопазване;
 • Забавления, хотели, ресторанти;
 • Застрахователно дело;
 • ИТ компании;
 • Консултантски фирми;
 • Медии, реклама, издателска дейност;
 • Производство;
 • Професионални услуги;
 • Онлайн бизнес - пазаруване, резервации, рент-а-кар, доставки и т.н.т.;
 • Ритейл бизнес;
 • Транспорт и доставка;
 • Уеб базирани приложения и др;
image
5000 +
Създадени полици
image
12 +
Застрахователни компании
image
920 К
Доволни клиенти

Застраховането на риска от сривове или пробиви, включително злонамерени, в IT системите или загуба на данни, е от изключително важно значение за безпроблемното функциониране на дадена компания. Кибер застраховка покрива както преки загуби претърпени от застрахования, така и отговорността на компанията спрямо нейни клиенти и контрагенти за реализирани от тях загуби. Срокът на застраховката е 1 (една) календарна година, освен ако не е договорено друго (влиза в сила от 00:00ч. на деня, следващ от издаването) или в избран от теб момент, след заплащането на застрахователната премия.

Пакет I

71.40 лв.

включва покритие на следните рискове:

 • Увреждане в резултат от проникване в системата на Застрахования от външни лица с цел увреждане на софтуер (програми) и комуникационни системи (интернет и средства за общуване) на Застрахования.
 • Злоупотреба с лични данни на потребителите и клиенти на застрахования.

Пакет 2

142,80 лв.

включва покритие на следните рискове:

 • Увреждане в резултат от проникване в системата на Застрахования от външни лица с цел увреждане на софтуер (програми) и комуникационни системи (интернет и средства за общуване) на Застрахования.
 • Злоупотреба с лични данни на потребителите и клиенти на застрахования.
 • Неправомерно използване на информация.
 • Неоторизирани действия при използване на компютърната система и разрушаване на данни и промяна на информация.
 • Злоупотреба на права, включително и тяхното фалшифициране.
 • Кражба на информация.
 • Загуба на данни в резултат от хакерска намеса.
error: Content is protected !!